RODO

Informacja RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W FIRMIE ART-SONGSTYLE SKLEP MUZYCZNY, BIURO ARTYSTYCZNE

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne Artur Katulski, ul. Prusa 24; 88-300 Mogilno

 

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu:

Realizacji zamówień w sklepie internetowym www.style-muzyczne-yamaha.pl, realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz
w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w tym przechowywane przez: oferty 2 lat, a faktury 5 lat lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
  • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

-  celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

- ewentualnym źródle pozyskania danych;

-  udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Pełne informacje na temat bezpieczeństwa
i przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności pod adresem:

 http://style-muzyczne-yamaha.pl/content/8-polityka-cookies