Regulamin

Wszelkie prawa zastrzeżone!!!

R E G U L A M I N

 

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.style-muzyczne-yamaha.pl należącej i obsługiwanej przez Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne

 

1. Ochrona danych osobowych

a) Dane osobowe przekazywane naszej firmie przez Klientów sklepu www.style-muzyczne-yamaha.pl, są przetwarzane przez Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne z siedzibą w Mogilnie, przy ul. Prusa 24

Nip Firmy: 557-160-20-54

b) Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

• realizacji wirtualnej umowy sprzedaży poprzez zaakceptowanie regulaminu
• w celu informowania o nowościach oraz promocjach oferowanych
przez sklep www.style-muzyczne-yamaha.pl
• dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych oraz żadnych innych
• każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych.

c) Każdy Klient może zmienić swoje dane po zgłoszeniu do administratora serwisu poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie firmowej. Dane przekazywane są do firmy każdorazowo przy zamówieniach; punkt ten zatem dotyczy Klientów, których zamówienie jeszcze nie zostało zrealizowane

d) Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone
zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

2. Ceny

Wszystkie ceny prezentowane na stronie Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne są cenami brutto i są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

a) Cena podana przy oferowanym pliku muzycznym bądź innym produkcie prezentowanym w naszym sklepie on-line jest wiążąca w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

b) Ewentualne nadpłaty zwracane będą do Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym; z uwzględnieniem prowizji banku, która wynosi 1 zł (z wyłączeniem Klientów posiadających konto w Banku Millennium).

c) Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie.

 

3. Style – akompaniamenty wykonywane są pod poszczególne modele instrumentów Yamaha. Wszystkie pliki zawierają ukryty kod przypisany do naszej Firmy co pozwala na szybkie i sprawne rozpoznanie szczególnie w przypadkach nielegalnego rozpowszechniania naszych plików.Wszystkie style posiadają ustawienia OTS ( One Touch Setting ).

 

4. Pliki DEMO - prezentowane na naszej stronie internetowej są plikami tylko i wyłącznie demonstracyjnymi. Nagrywane są na instrumentach Yamaha Tyros 4 i Tyros 5. Należy wziąć pod uwagę, że brzmienie stylu na każdym poszczególnym instrumencie będzie adekwatne do możliwości każdego poszczególnego modelu instrumentu Yamaha.

 

5. Style pod indywidualne zamówienia – Art-SongStyle wykonuje style muzyczne pod konkretne utwory na tzw. Indywidualne zamówienia. By dokonać takiego zamówienia należy przesłać do nas tytuł i autora utworu jakim jesteście Państwo zainteresowani oraz krótki opis z propozycją wydźwięku zamawianej aranżacji. Po naszej ocenie realnych możliwości wysyłamy maila zwrotnego z konkretną odpowiedzią.

6. Licencja - oświadczamy, że wszystkie pliki dostępne w naszej firmie Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne są własnością firmy. Na sprzedaż w/w produktów posiadamy stosowne licencje ZAiKS. Egzemplarze nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży. Wszelkie prawa autorskie i pokrewne zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczanie i publiczne odtwarzanie utworów bez zezwolenia jest zabronione.

 

7. Realizacja zamówienia – zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu środków finansowych na naszym koncie bankowym. Realizację zamówienia może przyspieszyć przesłanie potwierdzenia przelewu (w formie PDF, JPG lub bezpośrednio wygenerowanego ze strony banku) na nasz adres e-mailowy.

a) Style muzyczne –pliki wysyłamy pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail bądź też istnieje możliwość realizacji zamówienia za pomocą przesyłki pobraniowej (Poczta Polska).  Przesyłka tego typu wysyłana jest na koszt adresata i naliczana jest za pomocną aktualnego cennika Poczty Polskiej.

b) Formę przesyłki można wybrać dokonując zakupów przez „koszyk” na stronie firmowej.

c) Sprzęt muzyczny, estradowy, oświetleniowy i wszystkiego rodzaju akcesoria przesyłane są za pomocą firm kurierskich bądź Poczty Polskiej po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów odnośnie przesyłki z Klientem, w terminie 14 dni od momentu zaksięgowania środków finansowych.

 

UWAGA!!!

Po realizacji zamówienia bardzo prosimy o informację zwrotną.  Z uwagi na troskę o Klienta chcemy wiedzieć czy wszystkie pliki bądź sprzęt muzyczny/estradowy doszły i działają poprawnie. Taka wiadomość pozwala nam na weryfikację ewentualnych błędów, pomyłek czy przeoczeń.

Zależy nam by współpraca z każdym poszczególnym Klientem była owocna i przebiegała w miłej atmosferze.

 

8. Dowód płatności – za zakupione w naszym sklepie style muzyczne, sprzęt estradowy, nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz wszystkie instrumenty i akcesoria wystawiamy paragon z kasy fiskalnej bądź na życzenie Klienta fakturę.  Wszelkie dokumenty wysyłane są na Państwa adres domowy na koszt naszej firmy.

 

9. Reklamacje:

a) Zakupiony sprzęt muzyczny bądź estradowy podlega reklamacji. Podstawą reklamacji jest gwarancja w przypadku której roszczenia kieruje się do gwaranta, którym zazwyczaj jest producent towaru za pośrednictwem naszej firmy. Okres reklamacji ujęty jest na kartach gwarancyjnych przesyłanych do Państwa razem z zamówionym towarem. Po upływie określonego terminu oraz w przypadku gdy sprzęt nie jest objęty gwarancją reklamacje nie są możliwe.

b) Reklamacja styli muzycznych zakupionych w naszym sklepie internetowym – błędy oraz wszelkie inne nieprawidłowości usuwane są w przeciągu siedmiu dni po zgłoszeniu problemu przez Klienta. Termin ten może ulec zmianie w przypadku: zwolnienia chorobowego, wyjazdu służbowego, urlopu bądź przyczyn technicznych oraz losowych.

c) Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Klienta - czas udzielania wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

d) O przedłużeniu terminu reklamacji, o konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień, albo o odmowie uwzględnienia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

e) Podstawą do reklamacji nie jest:

- plik prawidłowo odtwarzany w instrumencie klawiszowym Yamaha, na który jest dedykowany; plików – style prosimy nie odtwarzać na komputerze
- podkład nie spełniający indywidualnych oczekiwań, wyobrażenia dot. twórczości aranżacji;podkład jest stworzony na podstawie zapisu nutowego danego utworu oraz osobistej wizji Twórcy w związku z czym nie podlega wszelkim uwagom.
Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

f) Klient może kierować reklamacje oraz uwagi w sprawach związanych z działalnością sklepu bądź jakością zakupionych plików na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej.

g) Reklamacje i uwagi sprzeczne z regulaminem nie będą rozpatrywane jako typ reklamacji.

10. Odstąpienie od umowy - Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od momentu zakupu. Jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o odstąpieniu pisemnie - drogą mailową.

 

11. Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne zastrzega sobie wstrzymanie sprzedaży danego podkładu aż do zakończenia produkcji w celu udoskonalenia oferowanych produktów.

 

12. Komentarze – firma Art-SongStyle nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w komentarzach jednak opinie zawierające nazwy innych firm bądź wulgaryzmy są automatycznie blokowane.

 

13. Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązania polegającego na dostarczeniu plików, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności dostawców energii elektrycznej oraz szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe czy też wadliwe oprogramowanie).

 

14. Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

 

15. Akceptacja regulaminu - korzystanie z oferty Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu firmy.

 

16. Zawarcie umowy, na podstawie której następuje sprzedaż oferowanych przez
Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne na stronie www.style–muzyczne-yamaha.pl plików muzycznych bądź oferowanego przez nas sprzętów czy instrumentów, następuje z chwilą kliknięcia przycisku potwierdzającego złożenie zakupu (poprzez „koszyk”).

 

17. Postępowanie w przypadku działań niepożądanych
W przypadku, gdyby Klient podjął działania, które są sprzeczne z niniejszym regulaminem albo zostaną uznane za niepożądane przez Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne właściciel Firmy bądź Osoba właściwa oddelegowana do określonej czynności zawiadomi o tym fakcie Klienta, z prośbą o natychmiastowe zaprzestanie podejmowania wskazanych przez nas działań.
Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tej prośby, Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne ma prawo zablokować możliwość zakupów przez Klienta do wyjaśnienia sprawy.

UWAGA!!!
Każda wymiana (w tym wymiana na forach internetowych), odsprzedaż lub inna forma rozpowszechniania naszej produkcji jest traktowana jako działanie na szkodę Producenta i będzie zgłaszana organom ścigania.

 

18. Przepisy końcowe


a) Wyłącznym źródłem zobowiązań jest umowa sprzedaży, oraz stanowiący jej integralną część Regulamin.

b) Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

c) Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne udostępnia Regulamin na swojej stronie internetowej pod adresem www.style-muzyczne-yamaha.pl jak również w siedzibie firmy.

d) Regulamin udostępniony na stronie podanej powyżej (18 punkt c) stanowi jedyną wersję wiążącą.

e) Regulamin obowiązuje od początku istnienia Firmy
.

f) Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w dniu, w którym zostały upublicznione poprzez umieszczenie ich na stronie firmowej Art-SongStyle Sklep Muzyczny, Biuro Artystyczne
w zakładce „Regulamin”.

g) Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.